Geschiedenis

PCSG - Plattegrond geschiedenisIn het begin van de zestiger jaren waren in de omgeving van Sint Anthonis een aantal ponyclubs. Enkele jongeren vroegen tijdens een carnavalsoptocht ondersteuning voor het oprichten van een ponyclub in Sint Anthonis. Zij kregen die van het bestuur van de rijvereniging St. Martinus, de heer Koos Derks en mevrouw Lies Buijs-Jeuken. Zij werden bijgestaan door de heren Piet van Els en Harry van Dinter.
Op 23 maart 1962 werd Ponyclub Saxe Gotha opgericht.

De vereniging is bij oprichting vernoemd naar de boerderij die aan de westkant van Boxmeer staat. De toenmalige secretaresse van de ponyclub woonde op die boerderij.

Bij de oprichting van het nabijgelegen industrieterrein heeft deze ook de naam Saxe Gotha gekregen.

Het is niet bekend waar de naam Saxe Gotha precies vandaan komt. De familie Sache Cuburg Gotha, een oude adellijke familie, heeft misschien cavalerie manschappen gestuurd om de heren Boks en Meerde te ondersteunen. Op een kaart van 1837 staat ten westen van Boxmeer een gebied met de naam Saxe Gotha vermeld.

Reacties zijn afgesloten.