Contributie

De contributie voor een ponyruiter bij Ponyclub Saxe Gotha wordt ieder jaar op de voorjaarsvergadering bekend gemaakt.

Voor het jaar 2014 bedraagt de clubcontributie 81,50 per lid. Daarnaast int de vereniging de contributie voor de KNHS en draagt deze integraal af. Voor 2014 bedraagt de KNHS contributie 17,75 te vermeerderen met 32,50 voor het KNHS magazine Paard & Sport. Voor het tweede gezinslid bedraagt de KNHS contributie 17,75.

Kosten van startkaarten, inschrijfgelden en dergelijke komen voor rekening van de aanvrager.

Elk kwartaal krijgt u een nota van de gemaakte kosten. Deze dient binnen twee weken na factuur datum te zijn betaald, anders kunnen er geen wedstrijden meer opgegeven worden.

Een nieuw aangemeld lid heeft een proeftijd van drie weken. In de proeftijd bent u niet verzekerd via de ponyclub.

Als een ponyruiter kan niet kan starten op een aangemelde wedstrijd s dan graag zelf afmelden. Gebeurd dit na de sluitingsdatum dan moet het inschrijf toch betaald worden.

Reacties zijn afgesloten.